Oferta

 

Kompleksowe wykonywanie nowych instalacji elektrycznych jak również modernizacja istniejących m.in  :

 • Układanie przewodów
 • Montaż oraz podłączenie rozdzielni elektrycznych
 • Instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Montaż instalacji odgromowych
 • Wykonanie instalacji sieci komputerowej
 • Systemy inteligentnego budynku
 • Wymiana przyłączy w budynkach
 • Usuwanie awarii

 

Monitoring:

 • Montaż wszelkiego rodzaju kamer  CCTV
 • Transmisja obrazu przewodowo, bezprzewodowo
 • Podgląd obrazu przez internet z dowolnego miejsca

Systemy alarmowe:

 • Montaż podłączenie oraz programowanie centrali alarmowych
 • Montaż oraz podłączenie czujników ruchu , dymu, poziomu wody itp.
 • Moduły  powiadomienia o zdarzeniu GSM/GPRS

Pomiary elektryczne:

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
 • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary rezystancji izolacji